• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số ký hiệu 185/2010/TT-BTC Ngày ban hành 15/11/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 30/12/2010
Nguồn thu thập Công báo số 31+32, năm 2011 Ngày đăng công báo 10/01/2011
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.