• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/04/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/04/2015
Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
Số ký hiệu 08/2011/TT-BGTVT Ngày ban hành 08/03/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 22/04/2011
Nguồn thu thập Công báo số 157+158, năm 2011 Ngày đăng công báo 25/03/2011
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 73/2014/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô Ngày hết hiệu lực 15/04/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.