• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 08/09/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
Số ký hiệu 61/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 26/07/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 08/09/2011
Nguồn thu thập Công báo số 447+448, năm 2011 Ngày đăng công báo 10/08/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.