• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Số ký hiệu 93/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 08/11/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/12/2012
Nguồn thu thập Công báo số 657+658 năm 2012 Ngày đăng công báo 19/11/2012
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đường bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 86/2014/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Ngày hết hiệu lực 01/12/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.