• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013
Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Số ký hiệu 86/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 29/07/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/10/2013
Nguồn thu thập Công báo số 471 + 472, năm 2013 Ngày đăng công báo 11/08/2013
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành phải làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo đúng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. Ngoài thời hạn trên (mười hai (12) tháng), doanh nghiệp không làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì phải chấm dứt hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.