• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2014
Quy định chi tỉết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Số ký hiệu 178/2013/TT-BTC Ngày ban hành 02/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/02/2014
Nguồn thu thập Công báo số 1013+1014, năm 2013 Ngày đăng công báo 31/12/2013
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý tài sản công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.