• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Quy định Bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ
Số ký hiệu 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT Ngày ban hành 29/07/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/09/2014
Nguồn thu thập Công báo số 791+792 Ngày đăng công báo 29/08/2014
Ngành
  • Giao thông Vận tải
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Bộ Giao thông vận tải Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Việc xác định giá trị tài sản hạ tầng đường bộ quy định tại Điều 5 Thông tư này do cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ chịu trách nhiệm thực hiện. 2. Thời hạn thực hiện từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2014, đảm bảo cho việc mở sổ hạch toán tài sản hạ tầng đường bộ từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 theo quy định của Bộ Tài chính.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.