• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 13/07/2014
Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Số ký hiệu 04/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/07/2014
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 13/07/2014
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum Chủ tịch Hà Ban
Phạm vi
  • tỉnh Kontum

Thông tin áp dụng

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kế từ ngày được thông qua./.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.