• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/10/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 06/04/2015
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của ban tôn giáo thuộc sở nội vụ tỉnh Kon Tum
Số ký hiệu 36/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/09/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/10/2010
Nguồn thu thập Công báo số 15+16, năm 2010 Ngày đăng công báo 10/11/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Chủ tịch Hà Ban
Phạm vi
  • tỉnh Kontum

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum Ngày hết hiệu lực 06/04/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.