• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2016
Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp Ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015
Số ký hiệu 50/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2011
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phó Chủ tịch Trần Quang Vinh
Phạm vi
  • Tỉnh Kon Tum

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (Kéo dài đến hết năm 2016 theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015). Đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016; Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bố. Ngày hết hiệu lực 31/12/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.