• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Số ký hiệu 52/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 24/09/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1059 + 1060/2015 Ngày đăng công báo 22/10/2015
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Đinh La Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thanh tra viên, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Sở Giao thông vận tải sử dụng trang phục theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước khi thực hiện hoạt động thanh tra hành chính và sử dụng trang phục theo quy định tại Thông tư này khi thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.// Các cơ quan thanh tra ngành Giao thông vận tải có thể sử dụng trang phục theo quy định tại Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016, nhưng phải sử dụng cầu vai, cấp hàm, biển tên theo quy định tại Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.