• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 07/05/2006
Quyết định về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Số ký hiệu 999/TC-QĐ-CĐKT Ngày ban hành 02/11/1996
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/1997
Nguồn thu thập Công báo điện tử Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Bộ trưởng Hồ Tế
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 19/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Ngày hết hiệu lực 07/05/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.