• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
Quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Số ký hiệu 19/2015/TT-BTP Ngày ban hành 28/12/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2016
Nguồn thu thập Công báo số 173+174/2016 Ngày đăng công báo 10/02/2016
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hình sự - hành chính, xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.