• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 10/04/2015
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Số ký hiệu 79/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 18/05/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 30/06/2007
Nguồn thu thập Công báo số 380+381, năm 2007 Ngày đăng công báo 15/06/2007
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Ngày hết hiệu lực 10/04/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.