• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/04/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2014
Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Số ký hiệu 03/2010/TT-BTP Ngày ban hành 03/03/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 17/04/2010
Nguồn thu thập Công báo số 129+130, năm 2010 Ngày đăng công báo 23/03/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hình sự - hành chính, xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 14/2014/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Ngày hết hiệu lực 01/07/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.