• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2014
Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, tổ dân phố
Số ký hiệu 36/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/07/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/07/2014
Nguồn thu thập Công báo số 21+22+23+24 năm 2014 Ngày đăng công báo 22/07/2014
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng
Phạm vi
  • tỉnh Kontum

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.