• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/10/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 29/04/2018
Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 41/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/10/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/10/2013
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng
Phạm vi
  • tỉnh Kontum

Thông tin áp dụng

Điều 9. Căn cứ vào Quy chế này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quy chế này. Điều 10. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí ở địa phương thực hiện Quy chế này; định kỳ hằng năm kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả tình hình thực hiện Quy chế tại các cơ quan, đơn vị về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.