• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/09/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2020
Về việc ban hành đề án “Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức tỉnh Kon Tum từ nay đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương”
Số ký hiệu 33/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/08/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/09/2010
Nguồn thu thập Công báo số 13+14, năm 2010 Ngày đăng công báo 05/11/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phó Chủ tịch Lê Thị Kim Đơn
Phạm vi
  • tỉnh Kontum

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản. Đã công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2020 Ngày hết hiệu lực 31/12/2020
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.