• Chỉ thị 13/CT-UBND

  Triển khai thực hiện Pháp lệnh 16 của UBTVQH12 về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  25/09/2012

  25/09/2012

 • Chỉ thị 12/CT-UBND

  Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012

  18/09/2012

  18/09/2012

 • Chỉ thị 11/CT-UBND

  Về đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII

  13/09/2012

  13/09/2012

 • Chỉ thị 10/CT-UBND

  Về việc tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05/09/2012

  05/09/2012

 • Chỉ thị 08/CT-UBND

  Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015

  04/07/2012

  04/07/2012

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.