• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 25/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/07/2020 Văn bản được ban hành 25/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020
15/07/2020 Văn bản có hiệu lực 25/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.