• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/05/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 02/08/2019
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết 172/2010/NQ-HĐND12
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/05/2010 Văn bản được ban hành 172/2010/NQ-HĐND12
27/05/2010 Văn bản có hiệu lực 172/2010/NQ-HĐND12
19/12/2010 Được bổ sung 187/2010/NQ-HĐND Xem tại đây
02/08/2019 Văn bản hết hiệu lực 172/2010/NQ-HĐND12
02/08/2019 Bị bãi bỏ 14/2019/NQ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.