• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/08/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 110/2012/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/07/2012 Văn bản được ban hành 110/2012/TT-BTC
16/08/2012 Văn bản có hiệu lực 110/2012/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.