• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2006
Lịch sử hiệu lực: Luật 13/1999/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/06/1999 Văn bản được ban hành 13/1999/QH10
01/01/2000 Văn bản có hiệu lực 13/1999/QH10
01/07/2006 Văn bản hết hiệu lực 13/1999/QH10
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.