• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2004
Lịch sử hiệu lực: Luật 06/1998/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/05/1998 Văn bản được ban hành 06/1998/QH10
01/01/1999 Văn bản có hiệu lực 06/1998/QH10
01/01/2004 Văn bản hết hiệu lực 06/1998/QH10
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.