• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/04/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 21/02/2018
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 07/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/04/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/04/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Phó Chủ tịch Vương Văn Thành
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.