• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 26/09/2011
Ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 06/2007/QĐ-BTP Ngày ban hành 27/06/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/07/2007
Nguồn thu thập Công báo số 470+471, năm 2007 Ngày đăng công báo 16/07/2007
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thanh tra
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Uông Chu Lưu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bằng Quyết định số 3961/QĐ-BTP ngày 26/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp Ngày hết hiệu lực 26/09/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.