• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2013
Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế
Số ký hiệu 141/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 05/09/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/10/2007
Nguồn thu thập Công báo số 672+673 Ngày đăng công báo 16/09/2007
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Lao động, tiền lương, tiền công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Ngày hết hiệu lực 01/07/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.