• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/08/2019
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 14/2019/QDD-UBND Ngày ban hành 23/07/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 03/08/2019
Nguồn thu thập Trên hệ thống QLVBĐH của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.