• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Sửa đổi một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 4/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 15/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/07/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/08/2019
Nguồn thu thập Trên hệ thống Quản lý văn bản điều hành của Sở Tư pháp Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.