• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 19/07/2021
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 33/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/09/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/09/2020
Nguồn thu thập trên hệ thống quản lý văn bản điều hành của Sở Tư pháp Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.