• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/03/2007
Về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Số ký hiệu 14/2007/QĐ-BYT Ngày ban hành 30/01/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/03/2007
Nguồn thu thập công báo số 91+92, năm 2007 Ngày đăng công báo 15/02/2007
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.