• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/10/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 16/03/2008
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 171/2004/NĐ-CP Ngày ban hành 29/09/2004
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 23/10/2004
Nguồn thu thập Công báo số 6 năm 2004 Ngày đăng công báo 08/10/2004
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 13/2008/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày hết hiệu lực 16/03/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.