• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/06/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 22/08/2008
Về việc kiện toàn ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Số ký hiệu 92/2001/QĐ-TTg Ngày ban hành 11/06/2001
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/06/2001
Nguồn thu thập Công báo số 25 Ngày đăng công báo 08/07/2001
Ngành
  • Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 114/2008/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Ngày hết hiệu lực 22/08/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.