• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 19/05/2011
Quy định mức lương tối thiểu chung
Số ký hiệu 28/2010/NĐ-CP Ngày ban hành 25/03/2010
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/05/2010
Nguồn thu thập Công báo số 153+154, năm 2010 Ngày đăng công báo 28/03/2010
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tiền lương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

- Các quy định nêu tại Nghị định này được tính hưởng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010. - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định này áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính đơn giá tiền lương. -Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thu nhập trong các công ty nhà nước thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,1 lần so với mức lương tối thiểu chung; trường hợp bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và có lợi nhuận kế hoạch cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung để tính đơn giá tiền lương”.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 22/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung Ngày hết hiệu lực 19/05/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.