• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/01/2011
Sửa đổi khoản 1 điều 4 Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề
Số ký hiệu 02/2011/QĐ-TTg Ngày ban hành 08/01/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 65+66, năm 2011 Ngày đăng công báo 22/01/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.