• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/12/2015
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 02/2011/TTLT-VPCP-BNV Ngày ban hành 28/01/2011
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/03/2011
Nguồn thu thập Công báo số 95+96, năm 2011 Ngày đăng công báo 12/02/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-VPCP-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày hết hiệu lực 15/12/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.