• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu 150/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 01/11/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/12/2013
Nguồn thu thập Công báo số 797+798, năm 2013 Ngày đăng công báo 18/11/2013
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.