• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2014
Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Số ký hiệu 18/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 03/03/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/05/2014
Nguồn thu thập Công báo số 321+322, năm 2014 Ngày đăng công báo 15/03/2014
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.