• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/07/2013
Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ
Số ký hiệu 30/2013/QĐ-TTg Ngày ban hành 21/05/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/07/2013
Nguồn thu thập Công báo số 291+292, năm 2013 Ngày đăng công báo 31/05/2013
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.