• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
Số ký hiệu 18/2013/TT-BXD Ngày ban hành 31/10/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/11/2013
Nguồn thu thập Công báo số 811+812 Ngày đăng công báo 22/11/2013
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.