• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/11/2014
Sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 phủ và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
Số ký hiệu 17/2014/TT-BXD Ngày ban hành 18/11/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/11/2014
Nguồn thu thập Công báo số 1033+1034 Ngày đăng công báo 06/12/2014
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
  • Quản lý nhà
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.