• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/11/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
Số ký hiệu 32/2014/TT-NHNN Ngày ban hành 18/11/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/11/2014
Nguồn thu thập Công báo số 1031+1032 Ngày đăng công báo 05/12/2014
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Tín dụng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.