• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/02/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 20/04/2014
Hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công An nhân dân
Số ký hiệu 63/2010/TT-BCA-V24 Ngày ban hành 29/12/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/02/2011
Nguồn thu thập Công báo số 51+52, năm 2011 Ngày đăng công báo 13/01/2011
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Bộ trưởng Đại tướng Lê Hồng Anh
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bởi Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 29/12/2013 hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân và Thông tư số 10/2014/TT-BCA ngày 04/3/2014 quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân Ngày hết hiệu lực 20/04/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.