• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/06/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 02/04/2016
Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Số ký hiệu 05/2014/TT-BXD Ngày ban hành 09/05/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/06/2014
Nguồn thu thập Công báo số 533+534 Ngày đăng công báo 28/05/2014
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
  • Quản lý nhà và thị trường bất động sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 02/2016/TT-BXD Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Ngày hết hiệu lực 02/04/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.