• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 27/02/2011
Hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân
Số ký hiệu 08/2007/TT-BCA Ngày ban hành 24/07/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 31/08/2007
Nguồn thu thập Công báo số 564+565 Ngày đăng công báo 16/08/2007
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Bộ trưởng Lê Hồng Anh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bởi Thông tư số 63/2010/TT-BCA ngày 29/12/2010 hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân (Theo Quyết định số 4582/QĐ-BCA của Bộ Công an ngày 07/08/2014 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013) Ngày hết hiệu lực 27/02/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.