• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 03/02/2013
Hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường
Số ký hiệu 10/2007/TT-BTNMT Ngày ban hành 22/10/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 18/11/2007
Nguồn thu thập công báo từ số 754 đến số 755, năm 2007 Ngày đăng công báo 03/11/2007
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Môi trường
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương; các trạm quan trắc môi trường và tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động quan trắc môi trường để báo cáo số liệu kết quả quan trắc môi trường cho các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương. Thông tư này không áp dụng đối với các trạm quan trắc môi trường tự động liên tục.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 21/2012/TT-BTNMT Quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường Ngày hết hiệu lực 03/02/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.