• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2010
Về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 03/2010/CT-UBND Ngày ban hành 05/04/2010
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 15/04/2010
Nguồn thu thập Công báo số 05 + 06, năm 2010 Ngày đăng công báo 10/05/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Lò Văn Giàng
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.