• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 20/05/2017
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 36/2009/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/12/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/12/2009
Nguồn thu thập Công báo số 03+04 năm 2010 Ngày đăng công báo 10/02/2010
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Lò Văn Giàng
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.