• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2013
V/v Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015
Số ký hiệu 193/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/12/2010
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 19/12/2010
Nguồn thu thập Công báo số 09+10, năm 2010 Ngày đăng công báo 20/12/2010
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Phát triển nông thôn
  • Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Giàng Páo Mỷ
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị quyết 74/2013/NQ-HĐND Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016 Ngày hết hiệu lực 22/07/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.