• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 08/11/2013
Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015
Số ký hiệu 38/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 03 + 04, năm 2010 Ngày đăng công báo 29/03/2011
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Phát triển nông thôn
  • Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2016 Ngày hết hiệu lực 08/11/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.